విరబూసిన మట్టి ముఖమ్మీద

పువ్వు జల్లినట్లు.. పండగ సందడితో

సందడి ముఖమెరుగని జీవితాలకు

కోల్పోయిన కోలాహలాన్ని పరిచయం చేస్తూ

బతుకమ్మ చల్లగా బతకండంటూ దీవిస్తోంది

నాలుగు గోడలు దాటలేని ప్రాణాలు

పలకరింపు చిరుజల్లులతో తడిసి మురిసిపోతున్నాయి

ఒకరినొకరు ఎదురయ్యే రోజుల్ని ఒడిసిపట్టుకుంటూ

ఒకరినొకరు ఎదురయ్యే రోజుల్ని ఒడిసిపట్టుకుంటూ

రంగుల ఆకాశం బతుకమ్మ ఆహ్లాదాన్ని చూస్తూ

మసకబారిన మబ్బుల్ని తట్టి లేపుతోంది..

ఎండిపోయిన పెదాలపై రాలిన పాట చినుకులు

పల్లెపదాల జీన్లు తొడుక్కొని ఆనందంతో పరుగు తీస్తున్నాయి.

ఏపుకొచ్చిన పంటలన్నీ

ఎన్నో ఏళ్లగా కనిపించక

కరువైన రెండెడ్ల గిలక చప్పుళ్ళకు మురిసిపోతున్నాయి.

మెరవడమే మరచిన మేఘాలన్నీ సరికొత్త వర్ణాలతో

రైతుల ముఖాల్లో వింత కాంతుల్ని నింపుతున్నాయి.

బతుకమ్మ పూల దొంతర్ల నుండి రాలుతున్న

పుప్పొడి సుగంధంతో

తంగేడు వనమంతా తాదాత్మ్యంతో తడిసిపోతోంది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com