సొంత సుఖాల నెమరువేత

స్వీయ విజయాల ఆలాపన

ఒక్క నిట్టూర్పు మీదికైనా

ఆర్తితో వంగని అంతరంగం

ఇవేనా మన ప్రస్థాన పరమార్థానికి చిహ్నాలు

చెమ్మకు దూరమైన కన్ను

మందభాగ్యుల మీద

మమతను వర్షించలేని పెన్ను

చెలరేగుతున్న విలయం నడుమ

వికలం కాని కరుణలేమి

ఇవేనా మన ధ్యేయానికి

నిలువెత్తు సూచికలు

మన సంక్షేమమే బరువు

పేదల బాధలకు స్పందన కరువు

సమాధి అవుతున్న న్యాయానికి

సాక్షిగా నిలుస్తున్నా

సంతృప్త మానసంతో మనుగడ

ఇవేనా మానవజీవన లక్ష్యసాధనకు

అవసరమైన ఆచరణలు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com