దీన్ యార్ పటేల్ రచించిన NAOROJI -Pioneer of Indian nationalism పుస్తకం, ‘గ్రాండ్ ఓల్డ్ మేన్ ఆఫ్ ఇండియా’ అందించినట్లుగా, అంతకుముందటి‌ జాతీయవాదుల సహకారాన్ని పున:సమీక్షించడంలో సమయానుకూలంగా, బోధనాత్మకంగా ఉంటుంది.

ఈ పుస్తకం దాదాభాయి నౌరోజీ వ్యవస్థాపక సభ్యుడిగా ఉన్న భారత జాతీయ ‌కాంగ్రెస్( ఐఎన్ సీ) పాత్రపై మరొక వివరణలా కాకుండా.. నౌరోజీ గొప్ప వ్యక్తిగత జీవితం మరియు 19 వ శతాబ్దం చివరిలో, 20  వ శతాబ్దం ప్రారంభంలో జాతీయవాద ఉద్యమానికి మెరుగులు దిద్దిన అతని సమకాలికుల గురించి తెలియజేస్తుంది.

1920 గాంధీజీ సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమం తరువాత నుండి 19 వ శతాబ్దం చివరి నాటికి, ‌జాతీయవాద రాజకీయాలు ఏవిధంగా ఉద్భవించాయో అర్థం చేసుకోవడానికి అధిక‌ సమాచారం, వివిధ రకాల ప్రస్తావనలతో కూడిన ఈ పుస్తకం ఎంతగానో ‌ఉపయోగపడుతుంది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com