కలకత్తాకు చెందిన అసిమా ఛటర్జీ గురించి మీకు తెలుసా? 1930లో మలేరియా మరియు మూర్ఛ వంటి వ్యాధులను నయం చేయడానికి వాడే మందులలో ఇప్పటికీ ఉపయోగించే మొక్కలను ఏ సూక్ష్మదర్శిని లేదా శాస్త్రీయ పరికరం లేకుండా కనుగొన్నారు.  భారతదేశం మరియు ఇంగ్లాండ్లలో న్యాయశాస్త్రం అభ్యసించిన మొట్టమొదటి మహిళగా అవతరించిన న్యాయవాది కార్నెలియా సోరాబ్జీ గురించి మీరు ఎప్పుడైనా విన్నారా? ఇటువంటి 50 మంది భారతీయ మహిళల విజయాలను, రచయిత నేహా జె హిరానందాని ఈ పుస్తకంలో వివరించారు.

నేహా యొక్క పుస్తకం, వారందరూ తమ విజయ మార్గాన్ని ఎలా ఏర్పరచుకున్నారో వివరిస్తుంది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com