వందేమాతరం

(దేశభక్తి, సామాజిక గేయాలు)

ముత్యబోయిన మలయ శ్రీ

వెల.రూ.100

బడి

లక్ష్మణ్ బూరుగు

9440069837

వెల: రూ.501

ప్రేమ లహరి(హాఫెజ్ కవిత్వం)

జలజం సత్యనారాయణ

వెల: రూ.250

ఒక‌ గురువు గారు

నలుగురు శిష్యులు

చీకోలు‌ సుందరయ్య

9030000696

వెల.రూ:160

మనిషి పరిచయం

రామా చంద్రమౌళి

9390109993

వెల:రూ.200

రాచిప్ప( కథల సంపుటి)

డా.కొండపల్లి నీహారిణి

వెల:రూ.125

దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స( పద్య గేయ కవితా సంకలనం)

పున్న అంజయ్య

9396610639

వెల.రూ.100

భావ వీచికలు(వచన‌ కవితా సంపుటి)

డా.దాచేపల్లి దుర్గయ్య

9666553651

వెల.రూ.100

దంతెవాడ

మూర్తి కె.వి.వి.ఎస్

7893541003

వెల.రూ.80

వాసంత సమీరాలు

వకుళ వాసు

9989198334

వెల: రూ.150

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com