గోసంగిలు ఎవరు

గనిశెట్టి రాములు

గోసంగి సంక్షేమ సంఘం

వెల.రూ 50/-

నాన్న

భాను శ్రీ కొత్వాల్

నల్గొండ

సెల్: 9866863913

వెల.రూ.190/-

దృశ్యం నుండి దృశ్యానికి

వి.ఆర్. విద్యార్థి

ప్రత్యూష ప్రచురణలు, వరంగల్

సెల్:9000283672

వెల: రూ.60/-

కవిత్వ పరామర్శ

డా. సి.హెచ్. సుశీలమ్మ

హైదరాబాద్

వెల.రూ.150/-

అష్టకాల సత్యాలు

అష్టకాల నరసింహారామ శర్మ

సెల్: 9440008863

వెల: రూ.150/-

పొలి మేర

గూడ అంజయ్య

నవోదయ బుక్ హౌస్

తెలుగు బుక్ హౌస్

హైదరాబాద్

వెల:రూ.95/-

గల్పికా తరువు

104 ఒక పేజీ గల్పికలు

జ్వలిత

జె.డి. ప్రచురణ, హైదరాబాద్

సెల్: 9989198943

వెల: రూ.200/-

కాలం వెంట కలం

సుధామ

సెల్: 98482 76929

వెల: రూ.300/-

సురవరము ప్రతాపరెడ్డి

జీవితము- సాహిత్యము

డా. ఎల్లూరి శివారెడ్డి

విజ్ఞాన సరోవర ప్రచురణలు

హైదరాబాద్, ఫోన్.040-29809323

వెల: రూ. 150/-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com