వెలుగు రేఖ పై

పరుగెడుతున్న రెండుకాళ్ళ యంత్రం సేదదీరు

రాత్రి చెట్టు నీడల రాలుతున్న ఏకాంతం

తెల్లారితే

బొడ్డుపేగు కత్తిరించిన పురిటిబిడ్డ ఏడుపు

బోరుబాయిల పడ్డ పసిపాప దుఃఖం

పిల్లావు మూతికి బుట్టికట్టి

తల్లి పాలు పితుకు

వాకిలంత నిట్టూర్పు నెగడు

పగటి పెద్దపులి గాండ్రింపులకు

చీకటి చంకనెక్కిన జింకపిల్ల భయం

అదే పనిగా మోగుతున్న

సెల్లుఫోను రింగుటోను గాలానికి

చిక్కుపడ్డ మనసు మత్స్యావతారం

భారతం వింటున్నట్టు

ప్రపంచాన్ని చదువుతున్నట్టు

కవి మిత్రుడి కమ్మటి పలుకరింపు

జంటహత్యల మిస్టరీ వార్తలో ప్రకటనలా

ధారావాహిక సస్పెన్స్ నాటకంలో అంతారాయంలా

వెన్నుపోటు దారు వెంటే ఉన్నట్టు

కరెంటు కోత

గాలిలో దీపం లా

ఊపిరి తీగపై పగబట్టిన ఎర్రగీత

సంభాషణ మూగవోయిన పిడికెడు గొంతుల రక్తబాణం

చాప ముల్లు పొడుస్తున్నట్టు

రెప్పలు మూతపడని కళ్ళలో

గుండె దోసిలి నిండని దిగులు వసంతం.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com