నేల విమానం

వాసర చెట్ల జయంతి (కవిత్వం)

తెలంగాణ రచయితల సంఘం

జంట నగరాలు

వెల. రూ. 120

అన్ని ప్రధాన పుస్తక కేంద్రాలలో

9985525355

==================================

అనిమేష

ఉపద్రవ గాథ కావ్యం

నందిని సిధారెడ్డి

మంజీర రచయితల సంఘం

వెల.రూ 100

అన్ని ప్రధాన పుస్తక కేంద్రాలలో

9440381148

==================================

ప్రయాణం   

పిల్లల నవల

డా.వి.ఆర్. శర్మ

అడ్రస్: 305

రోలిన్ రెసిడెన్సీ అపార్ట్ మెంట్

వీధి నం.2

జక్ కాలనీ

సనత్ నగర్

హైదరాబాద్ 18

9177887749

ప్రతులకు..అన్ని పుస్తక కేంద్రాలలో

==========================================

కాకతీ  రుద్ర దేవ గణపతి

దేవ చక్రవర్తులు

రెండు చారిత్రక నాటకాలు

డా.మలయ శ్రీ

వెల. రూ.100

9866546220

===============================

కవితా మంజరి

గఱ్ఱెపల్లి సత్యనారాయణ రాజు

పాలపిట్ట బుక్స్

16-11-20/6/1/1

403

విజయశ్రీ రెసిడెన్సీ

సలీమ్ నగర్, మలక్ పేట

హైదరాబాద్ 500036

040276784

==================================

వచన కవిత్వం

వస్తు శిల్పాలు

ప్రధాన సంపాదకులు

ఆచార్య ఎల్లూరు శివారెడ్డి

అధ్యక్షులు, తెలంగాణ సారస్వత పరిషత్

సంపాదకులు

డా.జె.చెన్నయ్య

ప్రధాన కార్యదర్శి, తెలంగాణ సారస్వత పరిషత్

వెల.రూ.200

ప్రతులకు…

తెలంగాణ సారస్వత పరిషత్

తిలక్ రోడ్, అబిడ్స్

హైదరాబాద్ 500001

ఫోన్. 2475375

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com