జ్ఞాన్ పీఠ్ గ్రహీత ఒ.ఎన్.వి.కురుప్

ప్రముఖ కేరళ రచయిత ఒట్టాప్లక్కల్ నంబియదిక్కల్ వేలు కురుప్(ఒ.ఎన్.వి.కురుప్) 2007 లో జ్ఞాన్ పీఠ్ అవార్డును పొందారు. ఒ.ఎన్.వి.కురుప్, రచయితగానే గాక, మళయాళీ సినీ పరిశ్రమలో సైతం పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదించారు. సాహిత్య, సినీ రంగాల్లో అనేక అవార్డులు గెలుచుకున్నారు. వామపక్ష అనుకూలవాదిగా పేరున్న ఒ.ఎన్.వి.కురుప్, రాజకీయాల్లోకి సైతం ప్రవేశించారు. దినంతం, పురథన కిన్నరం, మృగయ, అగ్ని సాలభంగల్ ఒ.ఎన్.వి.కురుప్ ప్రముఖ రచనలు.

నోబెల్ విజేత ‘హెర్టా ముల్లర్’

రుమేనియా దేశ నవలా రచయిత్రి హెర్టా ముల్లర్ నోబెల్ సాహిత్య పురస్కారాన్ని అందుకున్నారు. జర్మనీలో స్థిరపడ్డ హెర్టా ముల్లర్, రుమేనియాలో కమ్యూనిస్టు నియంతృత్వ పాలనలో ప్రజలు పడుతున్న కష్టాలకు అక్షరూపం ఇచ్చారు. ‘Nadirs’ హెర్టా ముల్లర్ తొలి రచన. హెర్టా ముల్లర్ రచనలపై అక్కడి ప్రభుత్వం అనేక ఆంక్షలు విధించింది. దాదాపు ఇరవై భాషలలో హెర్టా ముల్లర్ రచనలు అనువదించబడ్డాయి.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com