పారుతున్న నది కంటే

స్వచ్ఛంగా కనిపిస్తున్న

తెలంగాణ మహిళా సంస్కారం

హిమాలయంత ఉన్నతంగా

చరిత్ర పుట్టిన నుండి వుంది

తెలంగాణ నేల ఆత్మాభిమానాన్ని

ప్రపంచ జెండాగా నిలిపిన

తెలంగాణ మహిళకో సైల్యూట్

తెలంగాణ మహిళా సంస్కారం

హిమాలయాల కంటే ఉన్నతంగా వుంది

గులాబీల గంధం

మల్లెపూల సుగంధం

చల్లగాలి ఆనందం

తో బనుకం తన్మయత్వం

నా తెలంగాణ మహిళ ప్రతీక

కట్టు బొట్టు మాట మకరందం

హుందాగా వెన్నెల్లా వుంటాయి

తెలంగాణ సంస్కార నీతి జెండాగా ఎగురుతుంది

తెలంగాణ మహిళ లో హింసాత్మక ఆలోచనలు లేవు

మనసు కరుణామయం

ఆత్మ తూర్పు సూర్యోదయం

నేటి టీవీ సీరియల్స్ లో

మహిళ కనిపిస్తుంది

కల్తీ పిస్తోలు, కుట్రలు, కిడ్నాప్ లు

అవేవీ మా తెలంగాణ మహిళ లో లేవు

హింస కుట్రలు కుతంత్రాలు మోసం

స్త్రీలు నా తెలంగాణలో కనిపించరు

నా తెలంగాణ మహిళా ఆధునికత,

అందానికి దూరం

ఆమె మనసు ఒక ఆనందం

ప్రపంచంలో ఆకాశం ఎత్తు ఎదిగిన

తెలంగాణ మహిళ, అక్క, చెల్లెలు, తల్లి అమ్మకు

నా సైల్యూట్

– సి.హెచ్. మంభి

9949486727

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com