-గోపగాని రవీందర్

ఆరంభం లేదు వాటికి

చలనమే శ్వాసగా జీవిస్తుంటాయి

గజిబిజిగా వెంటాడుతూ

ముప్పు తిప్పలు పెడుతుంటాయి

కుదురుగా కూర్చోనీయకుండా

శోధన చేయమని ఆజ్ఞాపిస్తుంటాయి

వినూత్న ఆవిష్కరణలకు

దారులు నిర్మిస్తుంటాయి..!

కొట్టివేతలు లేకుండా

లెక్కలు చేయనట్లుగానే

అక్షర దోషాలు రాకుండా

భావాన్ని రాయనట్లుగానే

సాధన చేయకుండా

ఏది సుసాధ్యం కానట్లుగానే

వికసిత మోముకై

మదిని కవ్వంతో చిలికినట్లుగానే

సాగర ఘోషలోని

అలజడి నిలువనీయనట్లుగానే

రణస్థలంలో వీరుల రుధిరం

ఏరులై పారినట్లుగానే

మస్తిష్కం పొరల్లోని తలంపులు

ఊపిరి సలుపనివ్వనట్లుగానే

తనువంతా అల్లుకొని

అలలు అలలుగా విస్తరిస్తున్నాయి..!

సమాచారమంతా ఎక్కడో ఒకచోట

డేటాబేస్ సర్వర్లలో నిక్షిప్తం చేసినట్లుగా

నియంత్రితమైన గమనంలోని లోచనలు

గగనతలంలో విహరించే విహంగాలు

ఉత్తేజమైన ఆలోచనల అంతరంగాలు

జనసంద్రంలో ఎగిసిన చైతన్య కెరటాలు..!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com