– కరిపె రాజ్ కుమార్

కోడికూతే మేలుకొలుపై

పాడితీతే పొద్దుపొడుపై

పొలంకోతే ఆటవిడుపై

హరికథే మూలమలుపై

ఊరు సద్దుమణిగే తీరు!

పచ్చిమట్టి పరిమళాలు

వచ్చి తట్టే పైరగాలులు

తట్టి లేపే పలకరింతలు

తుళ్ళి పాడే పలవరింతలు…

పల్లె! ఒకనాటి పసిడి ముల్లె!!

గుప్పుమనే గంజాయి ఘాట్లు

గుట్టు విప్పుమనే అశ్లీల వెబ్సైట్లు

గట్లు తెంచుకున్న గలాసు శృంఖలాలు

పందాలు కాసే పైలాపచ్చీసులు

ప్రాణాలు పణం పెడుతున్న పడుచుప్రాయాలు!

పట్టణాలకే పరిమితమైన పలుజాడ్యాలు

గ్రామాలను చుట్టుముట్టిన విపరీతవిశృంఖలాలు

వింతపోకడలవంతపాటలు!ఉరుముతున్న ఉపద్రవాలు

తల్లిదండ్రులే ఆలోచనాలోచనాలై వ్యవహారదక్షతతో మూలమలుపుకాపలాదారులై పెడదారులుపట్టకుండా

పల్లెకు పుటం పెట్టాలి!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com