విపంచి

డా.రాయారావు సూర్య ప్రకాశ్ రావు

వెల.రూ.200

కాగితపు పడవ

ప్రొఫెసర్ పి.లక్ష్మీ నారాయణ

వెల‌ రూ.25

అవలోకనం

126 రచయిత్రుల కరోనా డైరీ

జ్వలిత

వెల.రూ.200

శిబ్బి కవిత్వం

బండారు శంకర్

వెల: రూ.60

9573089453

బావే నా ప్రాణం

తొగర్ల సురేష్

వెల: రూ. 30

ఆర్తి

బైరెడ్డి కృష్ణా రెడ్డి

వెల.రూ.300

ఫోన్: 9440072211

కవుల తెలంగాణం

తెలంగాణ కవుల కవిత్వ పరామర్శ

రాచపాళెం చంద్రశేఖరరెడ్డి

వెల. రూ.100

స్కైలాబ్ పతనం( బుఱ్ఱ జథ)

బూర బిక్షపతి

వెల: రూ. 20

ఫోన్: 9866612717

జేమ్స్ జాయిస్..

యువ కళాకారుని ఆత్మగీతం

అనువాదం: చింతపట్ల సుదర్శన్

వెల: రూ.150

9299809212

వరద గూడు

వై.సత్యనారాయణ

వెల ‌రూ.60

9347225379

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com