నువద్ది

మధుకర్ వైద్యుల

వెల: రూ. 100

ఫోన్. 8096677409

గంగిరెద్దు కావ్య కళా వైభవం

ఆచార్య అనుమాండ్ల భూమయ్య

వెల రూ.100

8897073999

వారెవా…మినీ‌ కవితలు

సంగెవేని రవీంద్ర

వెల.రూ.100

9987145310

సుదర్శన్ సెటైర్స్ @ తెలంగాణ. కామ్

చింతపట్ల‌ సుదర్శన్

వెల రూ. 90

ఫోన్: 9299809212

ఎంకటి కతలు

గరిపెల్లి అశోక్

వెల : రూ.80

9441701088

స్వీటీ, మిల్కీ, ఓ చిలుక

డా.కందేపి రాణీప్రసాద్

వెల‌.రూ.70

వెల:9866160378

మల్లినాథ సూరి జీవితము- రచనలు

బృందావనం రామానుజాచార్యులు-డా.గుమ్మా శంకరరావు

వెల.రూ.70

నయాగరా నాట్య జలపాతం

పి.వి.మూర్తి రాజు(“భట్ట” రాజు)

ఫోన్: 9949125796

రుద్ర తరంగాలు

బూర బిక్షపతి

వెల‌.రూ. 80

9866612717

నీటి నీడ

కూర చిదంబరం

వెల‌.రూ.150

ఫోన్: 8639338675

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com