చైనాలో కవితా యాత్ర

డా.ఎన్ గోపి

అభవ ప్రచురణలు

హైదరాబాద్

వెల: రూ.150

ఫోన్ :9391028496

మబ్బుల మాటు

డా.కూర్మాచలం శంకరస్వామి

వెల: రూ.100

93908 28188

రామకృష్ణ యుధిష్ఠర చరితము

ఆచార్య వి. నిత్యనందరావు

వెల- రూ. 50

ఫోన్ 04029703142

నాంపల్లి నరసింహస్వామి శతకము

శ్రీ కృష్ణ లోలలు

అడ్లూరి జనార్థన్ రాజుఅడ్లూరి జనార్థన్ రాజు

విద్యా నగరము

కరీంనగర్

ఫోన్: 9515913206

అవని(ప్రకృతి తత్వం)

జయరాజు

ప్రజాశక్తి ‌బుక్ హౌజ్/ విశాలాంధ్ర బుక్ హౌజ్

వెల-రూ:500

ఫోన్: 9866160035

ఊరి దస్తూరి

తెలంగాణ సాంస్కృతిక చిత్రం

తెలంగాణ సాంస్కృతిక చిత్రం
అన్నవరం దేవేందర్

ఫోన్: 9440763479

కాళోజీ యాది

ప్రచురణ: తెలంగాణ జాగృతి

ప్రతులకు: తెలంగాణ భవన్, బంజారా హిల్స్

ఫోన్: 9676096614

పుస్తక పాణీ శతకము

మరుమాముల దత్తాత్రేయ శర్మ

శ్రీ రామ సిద్దాంతి ప్రచురణలు

హైదరాబాద్

వెల:రూ.50

ఫోన్: 9441039146

‘విభక్తి ప్రపత్తి’- ఉదాహరణ కావ్యము

మరుమాముల దత్తాత్రేయ శర్మ

శ్రీరామ సిద్దాంతి ప్రచురణలు

హైదరాబాద్

వెల:రూ.50

9441039146

ప్రపంచీకరోనా

డా.ఎన్ .గోపీ

అభవ్ ప్రచురణలు

హైదరాబాద్

వెల:రూ.100

ఫోన్: 9848254745

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com