అడుగులు

డా.ఎం.దేవేంద్ర
విశాల సాహిత్య అకాడమీ
హైదరాబాద్
వెల.రూ.120/-

 

యుద్దానికి అడుగులు వేద్దాం

ఆచార్య ఎస్.శరత్ జ్యోత్న్సా రాణి

విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్
ఫోన్: 040-27618261
వెల.రూ.100/-

 

గుప్పిట్లో గోదారి

ఆకెళ్ళ వెంకట సుబ్బలక్ష్మి

నవచేతన పబ్లిషింగ్ హౌస్
విశాలాంధ్ర, నవ తెలంగాణ
సెల్:9849464017
వెల.రూ.120/-

 

రాగతంత్రులు

డా.వి.ఆర్ మోహన్
సెల్: 9848052486

సగం సగం కలసి

కోడం పవన్ కుమార్
లయా పబ్లికేషన్స్
హైదరాబాద్
సెల్: 9848992825
వెల.రూ.70/-

 

తెలంగాణ కవితా కల్హారాలు

తెలంగాణ సారస్వత పరిషత్తు
ఫోన్: 04024753724
వెల.రూ.170/-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com