కరోనా వైరసీయం

బొందిడి పురుషోత్తమ రావు

నిర్మల్

సెల్: 9676227899

వెల: రూ.59/-

భార్గవానందలహరి

సిరిప్రెగడ భార్గవరావు

సాహితీ మేఖల, చండూరు

శ్రీ షిర్డి సాయిబాబా ట్రస్టు

సెల్: 9866863913

వెల.రూ.190/-

జమానా

బి.ఎన్.బి

దర్శా ప్రచురణలు

నిజామాబాద్

సెల్: 7702307678

రవి కిరణాలు

సత్య నీలిమ

సెల్: 9502156813

వెల: రూ.100/-

శాస్త్రీయ ఆలోచనా‌ విధానం

ఎడ్వర్డ్ కూంజ్

అనువాదం: సుంకర రామచంద్రరావయ

పామిరెడ్డి శివారెడ్డి

శివరామయ్య పబ్లికేషన్స్

సెల్: 9866171256

వెల: రూ.150/-

మాతృదేవోభవ

దారం గంగాధర్

వెల.రూ.100/-

ఎర్రమట్టి గాజులు

రేణుక అయోల

బోధి ఫౌండేషన్

సెల్: 9848254745

వెల.రూ.100/-

స్వరసాహితి- భక్తి గీతాలు

మల్లెల కబీర్ దాస్

పద్మ సూర్య ప్రచురణలు

సెల్: 9550974119

వెల:రూ. 40/-

శ్రీ సీతారామాంజనేయ సంవాదము బాలబోధ

డా. నిష్ఠల సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి

సాహితీ మేఖల, చండూరు

శ్రీ షిర్డి సాయిబాబా ట్రస్టు

సెల్: 9949849583

వెల: రూ.150/-

స్థిత ప్రజ్ఞుడు

గుర్రపు సత్యనారాయణ

మహబూబాబాద్‌

సెల్: 9849982452

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com